Zásady enviromentálně šetrného podnikání

Družstvo VIKTORINA LOCA má zaměření na enviromentálně šetrné aktivity ukotveno přímo ve stanovách družstva. K hlavním cílům činnosti družstva patří zprostředkování pokud možno místních šetrně vyprodukovaných potravin, zejména z ekologických hospodářství, obyvatelům Příbora a okolních obcí. Kromě toho, že dodáváme co nejčerstvější základní potraviny a jídlo z nich připravené, podílíme se tím také na péči o půdu, vodu a biodiverzitu, a tak přispíváme ke zmírňování dopadů klimatických změn. Zkracováním dodavatelských řetězců snižujeme spotřebu neobnovitelných zdrojů energie. V našich provozovnách usilujeme prostřednictvím vyloučení jednorázových obalů o předcházení vzniku odpadu.

Klademe důraz na to, abychom v rámci vlastní podnikatelské činnosti šetrně zacházeli se zdroji:
prodáváme pokud možno lokální biopotraviny v bezobalovém obchodě a vaříme z nich v denním bistru,
nabízíme možnost odnést si jídlo buď ve vlastních nebo ve vratných zálohovaných REkrabičkách,
v provozovnách využíváme ekologické mycí a čisticí prostředky od firmy Sonett, které rovněž prodáváme do vlastních nádob.  

Případný odpad, kterému se během prodeje či práci v kuchyni nevyhneme, třídíme. Konkrétně: plasty, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad, ostatní směsný odpad.

Během již tradičně pořádaných akcí, jako jsou Svátek sousedů nebo Čtvrteční marmeláda, (Thursday Jam) diskutujeme mimo jiné i o environmentálních aspektech našeho podnikání. Seznamujeme účastníky s „našimi zemědělci“, připomínáme souvislosti, které doprovázejí nákup místních potravin, tj. podpora zemědělců, péče o životní prostředí, vědomí nezbytnosti spolupráce lidí navzájem a stejně tak s přírodou, na které jsme všichni závislí.