Naše cesta

Od potravinové iniciativy k družstvu

Příbor v pohybu

Leden 21, 2014

Všechno začalo v lednu 2014 setkáním na společném promítání filmu In Transition 2.0 v městské knihovně v Příboře. Sedm účastníků se shodlo na tom, že by se chtěli přidat k aktivitám, které byly představeny ve filmu. Základní myšlenkou filmu je, jak se vyrovnat s klimatickou změnou a ropným zlomem – zdola, jako zodpovědné občanské společenství. Vzniklo neformální sdružení Příbor v pohybu.

„Jídlo z blízka“ v Příboře

Únor 15, 2015

Začátkem února 2015 se v Coworkingovém centru uskutečnilo setkání zájemců o komunitou podporované zemědělství s místními zemědělci. Na setkání přišli farmáři se svými rodinami, kteří nabídli produkty ekologického zemědělství, konkrétně zeleninu, produkty z kozí farmy a telecí a hovězí maso. Povídali jsme si o významu „jídla z blízka“. Postupně se rozeběhlo i společné jednorázové objednávání dalších lokálních produktů (čerstvých lisovaných olejů, kuřat, ovoce a zeleniny), které si zájemci odebírali od dodavatelů.

V té době jsme se také domluvili na uspořádání prvního festivalu sousedského vaření, nazvaném Restaurant Day v Příboře. Pevně stanovené datum konání vyšlo zrovna na tradiční nedělní Valentýnskou pouť, která je hojně navštěvována veřejností. Sedm „restaurací“ nabídlo výsledky svého domácího vaření před místní základní školou nedaleko místa konání poutě, proto nebylo těžké přitáhnout pozornost kolemjdoucích. Ani ne za 3 hodiny byly všechny dobroty vyprodané.

Založili jsme družstvo

Duben 13, 2017

Úspěchy jak ve zprostředkování místních potravin (především ve kvalitě bio), tak organizování akcí Restaurant Day natolik nadchly některé členky neformálního sdružení, že začaly přemýšlet o vhodnějším způsobu předávání lokálních produktů, a rovněž o možnosti společného vaření a výroby potravin z místních zdrojů. Nemělo jít pouze o samozásobování vlastních rodin, iniciativa chtěla obohatit nabídku čerstvého jídla na místním trhu obecně. K tomu však byl zapotřebí  prostor pro prodej místních potravin a rovněž kuchyně splňující náročné hygienické předpoklady. Uvědomili jsme si, že za provoz obchodu i kuchyně musí ve vztahu ke kontrolním orgánům někdo zodpovídat, což už není možné realizovat na neformální bázi činnosti.

Cateringové služby pro mezinárodní konferenci Pro půdu – Pro život

Říjen 12, 2017

V říjnu 2017 se družstvo představilo jako dodavatel cateringových služeb na mezinárodní konferenci Pro půdu – Pro život, která se konala v Piaristickém klášteře v Příboře. Netradiční občerstvení z lokálních zdrojů slavilo mezi účastníky konference veliký úspěch.

Otevřeli jsme družstevní obchůdek

Prosinec 12, 2017

Dne 12. prosince 2017 jsme otevřeli družstevní obchůdek VIKTORINA LOCA v uličce Politických vězňů. Zpočátku byla otevírací doba soustředěna do odpoledních hodin, protože prodej zajišťovali členové družstva jako dobrovolnou práci pro družstvo po skončení svých pracovních povinností. Postupně jsme prodejní dobu rozšířili i na dopolední prodej.

Máme prvního zaměstnance

Leden 1, 2019

Od roku 2019 měla stabilizaci a postupné rozvíjení družstevního obchůdku na starost členka družstva v pracovní pozici vedoucí prodejny v rámci zaměstnaneckého poměru.

Začínáme vařit

Leden 1, 2020

Začátkem roku 2020 zahájilo družstvo projekt, který směřuje k provozování denního bistra na náměstí v Příboře. Otevření bistra předchází nabídka produktů družstevní výrobny potravin, které nabízíme v našem bezobalovém obchodě, nebo formou rozvozu do jiných zařízení a obchodů.

Přidáte se k nám?

Květen 27, 2020

Sdílíte naše hodnoty? Máte nápad, jak zlepšit naše současné aktivity? Máte chuť spolupracovat? Tedy neváhejte, spojte se s námi – osobně v obchůdku nebo prostřednictvím e-mailové adresy druzstvo@viktorinaloca.cz nebo facebooku. Ve společném naplňování naší vize propojovat místní zemědělce a výrobce potravin se spotřebiteli, ve společné radosti u jídla z blízka vidíme budoucnost.

Dotace z Operačního programu Zaměstnanost

s podporou Místní akční skupiny Lašsko

1 763 tis. Kč

Celková výše dotace, která částečně kryje výdaje na 3 zaměstnance výrobny a výdaje na pronájem prostor po dobu dvou let

311 tis. Kč

Vlastní podíl družstva

3 zaměstnanci

Podmínka vytvoření stabilních pracovních míst pro 2 osoby pečující o děti ve věku do 10 let.

Rozvoj dalších ekonomických aktivit družstva jsme spojili se sociálním podnikáním. Ačkoliv vnímáme naše družstvo jako subjekt, který si na svou činnost musí vydělat, není jeho hlavním cílem vytvářet zisk pro rozdělení družstevníkům. Sledujeme změny, které provázejí rozvoj společnosti, a chceme jejich nepříznivým důsledkům čelit větším zaměřením pozornosti na místo, kde žijeme. 

Začátkem roku 2020 zahájilo družstvo projekt, který směřuje k provozování denního bistra na náměstí v Příboře. Otevření bistra předchází nabídka produktů družstevní výrobny potravin, které nabízíme v našem bezobalovém obchodě, nebo formou rozvozu do jiných zařízení a obchodů. Na překlenutí rozjezdu družstevní výrobny potravin jsme s podporou Místní akční skupiny Lašsko získali dotaci z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 1 763 tis. Kč. Dotace částečně pokryje mzdové výdaje na 3 zaměstnance výrobny a výdaje na pronájem prostor po dobu dvou let. Vlastní podíl družstva na spolufinancování projektu činí 311 tis. Kč. Dotační podpora se váže na podmínku vytvoření stabilních pracovních míst pro 2 osoby pečující o děti ve věku do 10 let. V květnu 2020 připravujeme podání žádosti o podporu na vybavení bistra z Integrovaného operačního programu. V projektu se zavazujeme k vytvoření stabilních pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.