Viktorina LOCA - Úvodní fotka

Družstvo VIKTORINA LOCA

jsme založili v roce 2017.

Projekt Družstevní výrobna a cateringové služby je spolufinancován Evropskou unií.

VIKTORINA LOCA - Evropská únie

Projekt Družstevní bistro Příbor je spolufinancován Eropskou unií.

O nás

Stali jsme se družstevníky, protože věříme, že spolupráce je lepší než konkurence. Pospolité hospodaření, kdy se lidé sdružují, aby společně snáze uspokojili své potřeby, je nejstarší formou ekonomické sociálně spravedlivé aktivity. A vidíme v něm budoucnost. 

I když i družstvo musí být finančně úspěšné, chce-li přežít, není finanční zisk jeho základním a mnohdy jediným cílem, jak je tomu u mnoha jiných obchodních společností. Družstva jsou založena na skutečné svépomoci, demokracii, rovnosti, členství a solidaritě.

Naše cesta
VIKTORINA LOCA - O nás
VIKTORINA LOCA - Družstevní obchůdek

Družstevní obchůdek

Jedním z prvních konkrétních počinů pro dosažení našich cílů je otevření družstevního obchůdku VIKTORINA LOCA v uličce Politických vězňů (dříve Mariánské) v Příboře. 

Protože nás zajímají souvislosti, usilujeme o proměnu vztahů lidí k sobě navzájem i vztahu člověka k prostředí, ve kterém žije. Proto spolupracujeme s místními převážně ekologicky hospodařícími zemědělci a lokálními výrobci potravin. Náš obchod funguje na principu bezobalového prodeje. Odmítáním jednorázových obalů předcházíme vzniku odpadu a snižujeme náš podíl na znečišťování a kontaminací přírodních zdrojů.

Sortiment

Bistro a Catering

Našim dalším počinem je otevření cateringové výrobny a do budoucna i bistra na Náměstí Sigmunda Freuda, kterými chceme podporovat zdravé stravování v Příboře a blízkém okolí. Zakládáme si na použití kvalitních surovin, jejichž nákupem chceme podporovat místní zemědělce a pěstitele.

Tento projekt vznikl za podpory Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost.

Catering
Viktorina Loca - Bistro a Catering