Realizace projektů

Družstevní výrobna a cateringové služby

Projekt Družstevní výrobna a cateringové služby byl podpořen MPSV z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010441, prostřednictvím Místni akční skupiny Lašsko. 

Budujeme kuchyni - a v jakém je stavu? Připravujeme prostor pro instalaci nerezové kuchyně, která splňuje nejvyšší standard pro cateringové služby a bistro.

Projekt Družstevní výrobna a cateringové služby je spolufinancován Evropskou unií.

Bistro

A rádi bychom otevřeli bistro, které se chystáme představit a otevřit za několik měsíců. Jsme ve fázi plánovní interiéru.